tiistai 13. maaliskuuta 2018

Talvisodan muistopäivän 13.3.2018 kunniaksi julkaistaan Tamyn natsahtelevien kommaritahojen ryssäläisen vaalirikosasian väliaikatiedote Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vastinepyyntönä

Talvisodan muistopäivän 13.3.2018 kunniaksi julkaistaan Tamyn natsahtelevien kommaritahojen ryssäläisen vaalirikosasian väliaikatiedote Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vastinepyyntönä: Stalinistisesti stalinismin perintöä vaalivin toimin Tamy toimii loppuun asti.

Oheinen pdf oli hallinto-oikeudessa tehty siinä muodossa, ettei antanut copypastetoiminnolla ottaa koko lausumaa vaan jätti aukkoja toimintoon (yritin siltä osin uusiksi kirjata mitä pdftallenne ei antunut kopioida = Tässä samalla asiassa terveiset Hämeenhallinto-oikeuteen että jatkossa voisitte tehdä pdf:n siinä muodossa että saa kokonaan kopioitua julkisen käsittelyn laakista. Joten tässä vain näytteeksi tamyn ryssäläisyydesta ja osoitus kuinka "vapaat vaalit" on pyritty ja estetty Tamyn viimeisissä  stalinistisisissa edustajistovaaleissa 2017
-----------------
Lausunnonantaja

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Yliopistonkatu 60 A 2. krs.
33100 Tampere
Puh. 044 3610210
tamy@tamy.fi

Asia: Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan päätöksestä 6.11.2017 tehty

valitus.
Viite 66171/17
Vireille 5.12.2017

LAUSUMA

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta katsoo Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle osoitetussa lausunnossaan, että kantajan valitus ei anna aihetta uusia ylioppilaskunnan edustajistovaaleja.
Vaalit on toimeenpantu ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti eikä keskusvaalilautakunnan
päätöstä rasita virhe.
--------


PERUSTELUT

Valittaja valittaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (jäljempänä "Tamy") keskusvaalilautakunnan päätöksestä 6.11.2017, jolla valittaja on poissuljettu Tamyn edustajistovaaleista. Keskusvaalilautakunnan päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle samana päivänä.

Valittaja teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen keskusvaalilautakunnalle 13.11.2017. Valittaja vaati keskusvaalilautakunnan päätöstä poissulkemisestaan edustajistovaaleista mitätöitäväksi sekä käytyjen vaalien tulosta mitätöitäväksi ja uusia vaaleja järjestettäväksi.
Keskusvaalilautakunta hylkäisi oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 20.11.2017.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolain 46§:n mukainen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnalla on lailla säädetyt tehtävät ja sen ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi vaaleilla valittava edustajisto. Ylioppilaskunnan vaaleihin ei sovelleta vaalilakia (ks. 714/1998 1 §), vaan ylioppilaskunnan vaaleista määrätään ylioppilaskunnan vaalijärjestyksellä.

Keskusvaalilautakunta on menetellyt valittajan kohdalla noudattaen vaalijärjestystä.
Vaalijärjestyksen 9§ mukaan "Keskusvaalilautakunnan tulee vähintään neljäkymmentä (40)
päivää ennen vaaleja ilmoittaa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, mikäli
mahdollista, ylioppilaskunnan julkaisemassa lehdessä sekä verkkosivuilla paikka, missä
keskusvaalilautakunnalle jätettävät asiakirjat vastaanotetaan. Keskusvaalilautakunta julkaisee
samalla vahvistamansa ohjeet ja rajoitukset edellämainitulla tavalla."

---------------------
Keskusvaalilautakunta on julkaissut vaalikuulutuksen ja vaalimainonnan ohjeet ja rajoitukset 1.6.2017 ilmoitustaulullaan, verkkosivuillaan ja sähköpostilistoillaan. Lisäksi mainonnan säännöistä muistutettiin jokaista ehdokasta 4.10.2017, kun ehdokasyhdistelmän vahvistaminen tiedotettiin ehdokkaille.
Keskusvaalilautakunta laati ja vahvisti seuraavat ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle:

(Osa mitä pdf ei antanut erikseen kopioida vink Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamolle)
------
Annetuissa ohjeissa ja rajoituksissa ei otettu kantaa siihen, missä tiloissa ja tilaisuuksissa vaalimarkkinointia sai tehdä. Lähtökohtaisesti vaalimarkkinointia sai edellä olevan ohjeistuksen mukaisesti tehdä missä vain, mikäli otti huomioon tilan ja tilaisuuden säännöt. Lisäksi vaalimarkkinoinnissa edellytettiin hyviä käytöstapoja.
Keskusvaalilautakunnan tietoon saatettiin 23.10.2017 valittajan vaalimainonnan sääntöjen rikkominen. Valittaja oli julkaissut itsestään kuvia Tampereen yliopiston tiloissa tekemässä natsitervehdystä. Kuvien yhteydessä tiedotettiin valittajan ehdolla olemisesta edustajistovaaleissa.
Tamy otti tapauksesta välittömästi yhteyttä Tampereen yliopistoon. Kysymystä käsiteltiin rehtori Liisa Laakson, hallintojohtaja Petri Lintusen sekä tilapalvelupäällikkö Taina Vimparin kanssa, jotka kielsivät kyseessä olevan toiminnan yliopiston tiloissa.
Tampereen yliopiston virastomestareita ohjeistettiin puuttumaan toimintaan sitä havaitessaan.
Keskusvaalilautakunta pyysi valittajalta selvitystä 24.10.2017 ja sai vastauksen 1.11.2017
ennen päätöstään mahdollisista rangaistusmuodoista. Sovellettavista rangaistusmuodoista
säädetään vaalijärjestyksen 38§:
Keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset äänestäjille, ehdokkaille, vaaliliitoille ja
vaalirenkaille sääntöjen sekä keskusvaalilautakunnan antamien määräysten rikkomisesta
asianosaisia kuultuaan. Käytettävien rangaistuskeinojen suuntaviivat on määritettävä samalla
kun keskusvaalilautakunta vahvistaa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle.
Keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan
määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat seuraavat:
1. kirjallinen varoitus
2. ehdokkaan, vaaliliiton tai renkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset
3. vaaleista poissulkeminen
Keskusvaalilautakunta päätti asianosaista kuultuaan antaa kirjallisen varoituksen valittajalle
keskusvaalilautakunnan vahvistamien vaalimainonnan sääntöjen rikkomisesta (vaalijärjestys
38§). Lisäksi valittaja määrättiin poistamaan Tampereen yliopiston tiloissa tai muualla otetut
edustajistovaalien markkinoinnin yhteydessä käytetyt natsitervehdyskuvat 5.11.2017 klo
23:59 mennessä markkinointiin käytetyistä kanavista. Valittajalle annettiin tiedoksi, että mikäli
hän ei noudata määräystä, keskusvaalilautakunta päättää hänen vaaleista poissulkemisestaan
kokouksessaan 6.11.2017. Lisäksi keskusvaalilautakunta edellytti, että edustajistovaaleihin
liittyvässä mainonnassa ei jatkossa käytetä kansallissosialistista symboliikkaa vaaleista
poissulkemisen uhalla. 
(Lisäys 13.3.2018 Seppo Lehto kysyy tamyko nyt määrittelee stalinistisesti valtiolliset hakaristimmekin mm presidentin lipussa natsismiksi?)
Keskusvaalilautakunta piti epäuskottavana selitystä, jonka mukaan valittajan vaalimainonnassa käyttämä tervehdys ei olisi natsitervehdys vaan tamperelainen moro- tervehdys. Valittaja oli julkaissut ensimmäisen keskusvaalilautakunnan tietoon saatetun kuvan Rajat kiinni Tampere blogissa, jossa samassa blogitekstissä oli useita kuvia Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen edustajista (Kysymys: Mikä logiikka väitteessä? Samoin sananavapausmielenosoituskuvia ja tv-uutisia julkaistiin teemasta useissa blogeissa, somessa, sekä paperijulkaisuina. Olivatko nyt kaikki julkaisijat "natseja" kirjatessaan tapahtumia?)

(pdf:ssä jälleen osio mitä ei voinut kopioida vaan piti kirjoittaa erikseen)

Kuvatekstit kuten "Seppo Lehto ja Terhi Kiemunki osallistuivat Pohjoismaisen Vastarinnan Sananvapausmielenosoitukseen tyytyväisinä: Kansakunnan herääminen on alkanut" antavat ymmärtää että Lehto kannattaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aatepohjaa. (Huomio: Tilaisuuden julkiset kommentit faktisesta tapahtumasta Seppo Lehdon julkaisemina huomiointeina haluttaa Tamysn ymv toimin aina stalinistisesti vaikka sanoisi "hyvää päivää" miten halutaan)
Pohjoismainen vastarintaliike kertoo omilla sivuillaan, että se tunnustaa kansallissosialistisen maailmankatsomuksen (vastarinta.com/vastarintaliike). Myös Lehdon vaaliliiton nimi ja hänen vaaliliittonsa virallisilla blogisivuilla viitattu AKS:n ja IKL:n perinne luovat tulkintakontekstin, jossa tervehdystä on perusteltua pitää natsitervehdyksenä.

(Väittääkö Tamy nyt että Suomen lipun sini ja vihreän liikkeen vihreä on natsismia?)


... vastaavaa stalinistista tulkintaa Herran siunaus eleestä ja morottelusta riittää

---
Voin postata pdf:n sähköpostilla niille jotka osaavat ja haluavat paremmin kopioida Hämeenlinnan hao:n heikkoa huonosti muotoiltua pdf:ää julkaista. Tilaukset vapaussoturi@gmail.com
------------------------------------------
http://sinimustaviheroikeisto.blogspot.fi
---

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti