perjantai 5. elokuuta 2022

Eduskuntavaaleissa 2023 Tampere Pirkanmaa Tampereen yliopiston tunnetut alumnit ehdokkaina oheisilla ehdokasnumeroilla: Seppo Lehto ja mahdollisesti joku muu, oletko se sinä tai joku muu kansallismielinen tuttusi?

Eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaa Miamoto Musashin tapaan Seppo Lehto 26.8.2007 Valkoinen vaate valkoinen aate kunniaan isänmaan asialla eduskuntavaaleissa 2023?


Eduskuntavaaleissa 2023 Tampere Pirkanmaa Tampereen yliopiston tunnetut alumnit ehdokkaina oheisilla ehdokasnumeroilla: Seppo Lehto ja mahdollisesti joku muu, oletko se sinä tai joku muu kansallismielinen tuttusi? 

Tervetuloa mukaan varmasti mediahuomiota ansaitsevalle aidolle miehittäjä-Ryssän / Bryssän vastaiselle ehdokaslistallemme, missä ei palvota stalinismin putinismin, eikä mustan Afrikan kannibaaliarvoja, saati lapsimorsan kulttien arvottomuuksia keskuuteemme.

Eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa 2023 Seppo Lehto valkoisemman tulevaisuuden asialla Irti puolueperseilyistä Ryssän hyväksi 22.7.2022 
Edustamme ympäristöarvot huomioivaa klassista oikeistoliberaalia ajattelutapaa. Tuomme vaihtoehdon valtavirtaiselle vihreälle ajattelulle, jossa ympäristöarvot uhrataan kulttuurimarxismin alttarille.
Ryhmästämme löytyy vankkaa kokemusta mm. luonnontieteistä, yhdistystoiminnasta ja yhteiskunnallisesta aktivismista.

Eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa 2023 Seppo Lehto valkoisemman tulevaisuuden asialla Irti puolueperseilyistä Ryssän hyväksi 22.7.2022 Eduskuntaan valkisin ajatuksin tuellanne?
Eduskuntavaalit Pirkanmaa 2023 Valkoisemman tulevaisuuden asialla Sinimusta Viheroikeisto iskee lujempaa kuin kesäinen ukkosmyrsky.

Eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa 2023 Seppo Lehto valkoisemman tulevaisuuden asialla Irti puolueperseilyistä Ryssän hyväksi 22.7.2022 Olkaamme isänmaan asialla kuten suojeluskunnat ja jääkäriliike. Ehdoton ei kaikenmaailman kommaritulkinnoille ja desanteille keskuudessammeEhdokaslistan ykkösnimenä ja koollekutsujana Seppo Lehto Tampereen yliopiston valoisa valkoisen tulevaisuuden takaaja, valkoinen heteromies, joka ei kulje edes skottihameessa, eikä ole transu ;) 

Valontuoja eduskuntavaaliehdokas Tampere Pirkanmaa 2023 Seppo Lehto valkoisemman tulevaisuuden asialla Irti puolueperseilyistä Ryssän hyväksi 22.7.2022 AKS-arvoin


Miehittäjä-Ryssän imperialismille vihdoinkin loppu: Ryssän imperialistinen sotarikoksia tehtaileva parasiittivaltio nurin ja kansojen vankila tuhottava kuin Bastilji Pariisissa aikoinaan.

Russia imperialist terrorist country must declare terrorist state


Heilaavat Ranskan ja Saksan päämiehet toukokuulla 2022 Seppo Lehdon tavoittein Ryssä helvettiin
Russia back to stone age 3.3.2022 Kasparov opinion

Ukraine refusing to surrender to Russian parasite warcriminals

I´m not ukrainian but I support Ukraine------------------
Uutta ja vanhaa sitä se elämä on, eduskuntavaaleissakin 2023 Pirkanmaalla: Sinimusta Viheroikeisto yhteislistalaisia haussa eduskuntavaaliehdokkaiksi oikealle sinimustalle kansallismieliselle listalle, missä ei imperialistisen miehittäjä-Ryssälän desantit ja kommaritaustaiset toimi jarruttajina ja Ryssälän teesejä hokien. Aitoja sinimustia viheroikeistolaisia ehdottoman oikealla olevalla "Isänmaan asialla" https://Isanmaan-asialla.blogspot.com ehdokkaita haussa. Tervetuloa mukaan!

--------------------

keskiviikko 19. syyskuuta 2018

Sinimusta Viheroikeisto TTY:n kampuksella vaalimarkkinoilla 19.9.2018 Täällä Hervanta yliopistovaalit, osallistukaa keskusteluun videolla


Jutkutube poistanut sekä vaalivideot että vaalivideoiden kanavan. Sitä kommunismia on somessa liikaa.

Sinimusta Viheroikeisto TTY:n kampuksella vaalimarkkinoilla 19.9.2018 Täällä Hervanta yliopistovaalit, osallistukaa keskusteluun videolla kommenttiosiolla

Seppo Lehto ja Olli Heikkilä ehdokasnumeroilla ehdokkaina Tampereen edustajistovaaleissa 2018

---------------------------

Yliopistovaaleissa Tampereella Tampereen yliopiston edustajistovaaleissa 2018 ehdokkaina oheisilla ehdokasnumeroilla: Olli Heikkilä ja Seppo Lehto 
Edustamme ympäristöarvot huomioivaa klassista oikeistoliberaalia ajattelutapaa. 
Tuomme vaihtoehdon valtavirtaiselle vihreälle ajattelulle, jossa ympäristöarvot uhrataan kulttuurimarxismin alttarille.

Ryhmästämme löytyy vankkaa kokemusta mm. luonnontieteistä, yhdistystoiminnasta ja yhteiskunnallisesta aktivismista.

Tausta: Sinimusta AKS tavoittein Seppo Lehto Pirkanmaa eduskuntavaalit 2023

-------------
https://sinimustaviheroikeisto.blogspot.com/
-------------------------------------------

torstai 30. elokuuta 2018

Sinimusta Viheroikeisto julkaisee ohessa punikkihuorien ja Hämeen hallinto-oikeuden stalinistijuristien kirjelmän ja vetoaa tervejärkisiin ilman kommari- ja suvakkihoromätää olevia antamaan tukensa edustajistovaaleissa

Sinimusta Viheroikeisto julkaisee ohessa punikkihuorien ja Hämeen hallinto-oikeuden stalinistijuristien kirjelmän ja vetoaa tervejärkisiin ilman kommari- ja suvakkihoromätää olevia antamaan tukensa edustajistovaaleissa Sinimusta Viheroikeisto listalle: Seppo Lehto ja Olli Heikkilä toistaiseksi listaehdokkaina
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ohessa vapaita vaaleja, ilmaisu- ja sananvapautta loukkaava Hämeen hallinto-oikeuden päätös, mistä kehtaavat vielä vaatia jopa 250€ maksua kun ovat tehneet kaikkensa loukatakseen uskoa demokraattisiin vaaleihin Tampereen yliopiston edustajistovaaleissa 2017:


Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (6)
Postiosoite Käyntiosoite Puhelinvaihde Faksi Sähköposti Raatihuoneenkatu 1 Arvi Kariston katu 5 029 56 42200 029 56 42269 hameenlinna.hao@oikeus.fi 13100 HÄMEENLINNA 13100 HÄMEENLINNA
Antopäivä Päätösnumero 21.8.2018 18/0300/2
Diaarinumero 02548/17/1305
Asia Yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalia koskeva valitus
Valittaja Seppo Lehto
Päätös, josta valitetaan
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan päätös 20.11.2017 § 6
Keskusvaalilautakunta on 6.11.2017 tekemällään päätöksellä (§ 6) päättänyt sulkea Lehdon pois Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaa- leista vaalimainonnan sääntöjen toistuvan tahallisen rikkomisen ja kirjallisen varoituksen törkeän laiminlyönnin takia.
Keskusvaalilautakunta on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Lehdon ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan päätöksestä tekemän oikaisuvaati- muksen.
Päätöksen perusteluissa on viitattu yliopistolain 46 §:ään, vaalijärjestyksen säännöksiin, vaalikuulutukseen sekä vaalimainonnan ohjeisiin ja rajoituksiin. Keskusvaalilautakunta on pitänyt epäuskottavana Lehdon selitystä, jossa hän on kertonut, ettei ole tehnyt natsitervehdystä vaan tamperelaisen moro-terveh- dyksen. Lehto on jatkanut kirjallisen varoituksen jälkeen vaalimainonnan
2 (6) sääntöjen rikkomista eikä ole poistanut vaalimainonnan sääntöjen vastaisia ku- via vaalimainontaan käytetyistä kanavistaan. Rikkomus eli natsitervehdyksen esittäminen on luonteeltaan törkeä.
Käsittely hallinto-oikeudessa
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Keskusvaalilautakunnan päätös on kumottava ja edustajistovaalien 2017 tulok- set on mitätöitävä ja vaalitoimitus on määrättävä uusittavaksi välittömästi.
Perusteet
Moni keskusvaalilautakunnan jäsen on ollut itse ehdolla vaaleissa, joten he ovat olleet esteellisiä päättämään Lehdon vaaleista poissulkemisesta.
Lehto on osallistunut Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaa- leihin syksyllä 2017 osana Sinimusta Viheroikeisto -ehdokaslistaa. Lehto on suljettu pois vaaleista, koska hän on keskusvaalilautakunnan mukaan käyttänyt vaalimateriaalissaan natsitervehdystä. Tosiasiassa kyse on ollut tamperelai- sesta Moro-tervehdyksestä, jossa nostetaan oikea käsi ja sanotaan ”S ́on moro”.
Niiltä ylioppilaskunnan jäseniltä, jotka ovat äänestäneet Lehtoa ennakkoäänes- tyksessä on viety äänioikeus, koska Lehto on suljettu pois ennakkoäänestyksen jälkeen. Ylioppilaskunnan jäseniä on johdettu harhaan pitämällä Lehto viralli- sella ehdokaslistalla Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan virallisella ilmoi- tustaululla.
Lehdon sulkeminen pois vaaleista hänen väitetyn poliittisen kantansa perus- teella on rikkonut hallintolain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatetta ja tarkoitussi- donnaisuuden periaatetta. Lehdolle on annettu samasta teosta kaksi eri rangais- tusta, mikä ei ole sallittua oikeusvaltiossa. Hänelle on annettu ensin kirjallinen varoitus ja ehdollinen vaaleista pois sulkeminen. Sen jälkeen hänet on suljettu pois vaaleista saman teon takia. Ehdollinen poissulkeminen ei ole myöskään vaalijärjestyksessä mainittu rangaistusmuoto.
Edustajistovaaleihin osallistujille ei ole annettu tilaa tai tilaisuutta koskevia sääntöjä tai hyviä tapoja koskevia määräyksiä. Tampereen yliopiston ylioppi- laskunta on 1.6.2017 antanut vaaliin osallistujille ”Ohjeet ja rajoitukset vaali- mainonnalle” -nimisen dokumentin. Asiakirja ei sisällä lainkaan määräyksiä, joita voisi ylipäätään rikkoa. Päätöksessä on väitetty, että hallintojohtajan mu- kaan natsitervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston ti- loissa. Kysymys on yksittäisestä yliopiston virkamiehen henkilökohtaisesta mielipiteestä, jota ei ole hallinnossa dokumentoitu tiloja käyttävien sitovaksi säännöksi, eikä se voi olla oikeusvaltiossa sitova velvoite, jonka rikkomisesta voitaisiin rangaista. Lehto ei ole Tampereen ylioppilaskunnan tai keskusvaali- lautakunnan määräysvallan alainen. Keskusvaalilautakunnan päätöksen olisi tullut perustua yleisesti hyväksyttyihin perusteluihin eikä tulkinnanvaraisiin mielipiteisiin.
Lehto on julkisesti ilmoittanut, ettei hän ole uusnatsi eikä kansallissosialisti eikä hän ole ollut koskaan minkään totalitaarisen sosialistipuolueen tai natsi- puolueen jäsen. Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toiminta Lehdon
3 (6) yksilön vapauksia vastaan on ollut tosiasioista piittaamatonta mielivaltaa ja Lehdon leimaamista. Toimilla on pyritty saamaan oma julkikuva näyttämään paremmalta väitetyn natsismin vastustamisella. Kyse on ollut tarkoitushakui- sesta vasemmistolaisesta ideologiasta kumpuavasta vainosta. Tamperelaisen Moro-tervehdyksen leimaaminen natsitervehdykseksi on tamperelaisten kult- tuurin sortoa.
Lehto on viitannut lisäksi oikaisuvaatimukseensa, antamaansa vastineeseen ja Sinimusta Viheroikeiston antamaan vastineeseen. Lehto on oikaisuvaatimuk- sessaan vedonnut muun ohella siihen, että sosiaalisessa mediassa tapahtuva vaalimarkkinointi on maan tapa eikä keskusvaalilautakunta voi sitä rajoittaa. Keskusvaalilautakunnan toiminta on ollut ennakkosensuuria, jolla on rikottu Lehdon sananvapautta. Lehto on lisäksi vedonnut hallintolain 1 §:ään, 31 §:ään ja 49 g §:ään ja hän on liittänyt oikaisuvaatimukseensa kuvia henki- löistä, jotka ovat tervehtineet vastaavalla tavalla oikea käsi ylhäällä eikä se ole ollut hyvien tapojen vastaista.
Lausunnot ja selitykset
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on antanut lausunnon.
Lehto on antanut selityksen.
Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.
Perustelut
Esteellisyys
Yliopistolain 30 §:n 1 momentin mukaan yliopistossa ja ylioppilaskunnassa sovelletaan hallintolakia niiden hoitaessa julkista hallintotehtävää. Hallintolain esteellisyyssäännöksiä sovelletaan kuitenkin kaikessa yliopiston toiminnassa.
Hallintolain 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.
Pykälän 2 momentin mukaan mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa.
Hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen: ---

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaaran- tuu.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet Mikael Malkamäki, Henrik Jaakkola, Melina Kukkonen ja Heljä Ossa ovat olleet ehdolla Tampereen yliopiston ylioppilas- kunnan edustajistovaaleissa. Hallinto-oikeus toteaa, ettei yliopistoa koskeva lainsäädäntö tai yliopiston omat normit sinänsä estä ehdokkaan toimimista keskusvaalilautakunnassa. Kun päätettävänä on ollut kysymys kilpailevan kanssaehdokkaan vaaleista poissulkemisesta, kyseisten vaalilautakunnan 4 (6) jäsenten puolueettomuus on kuitenkin ehdokkuuden vuoksi vaarantunut. Mal- kamäki, Jaakkola, Kukkonen ja Ossa ovat siten olleet esteellisiä.


Keskusvaalilautakunnan päätökset ovat näin ollen syntyneet virheellisessä jär- jestyksessä. Lähtökohtaisesti esteellisyys johtaa päätöksen kumoutumiseen, minkä jälkeen asia on käsiteltävä uudelleen esteettömässä kokoonpanossa. Nyt valitun Tampereen yliopiston edustajiston toimikausi on poikkeuksellisesti vain vuoden pituinen ja uudet edustajistovaalit järjestetään jo syksyllä 2018. Asiaa ei käytännössä ehditä käsitellä uudelleen ennen toimikauden loppua. Näissä olosuhteissa hallinto-oikeus ei kumoa valituksenalaista päätöstä, vaan ratkaisee Lehdon valituksen pääasian osalta.
Pääasia
Sovellettava oikeusohje, vaalijärjestys ja vaaleja koskeva ohjeistus
Yliopistolain 3 §:n 1 momentin mukaan yliopistoilla on itsehallinto, jolla tur- vataan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus. Itsehallintoon kuuluu päätöksenteko-oikeus sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.
Tampereen yliopiston edustajiston 15.3.2017 hyväksymän vaalijärjestyksen 9 §:n mukaan keskusvaalilautakunta julkaisee pykälästä tarkemmin ilmene- vällä tavalla vahvistamansa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle.
Vaalijärjestyksen 38 §:n mukaan keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset äänestäjille, ehdokkaille, vaaliliitoille ja vaalirenkaille sääntöjen sekä keskus- vaalilautakunnan antamien määräysten rikkomisesta asianosaisia kuultuaan. Käytettävien rangaistuskeinojen suuntaviivat on määritettävä samalla kun kes- kusvaalilautakunta vahvistaa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle. Keskus- vaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaali- lautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat seuraavat: 1. kirjallinen varoitus 2. ehdokkaan, vaaliliiton tai renkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset 3. vaaleista poissulkeminen.
Keskusvaalilautakunta on julkaissut 1.6.2017 päivätyn asiakirjan ”Ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle vuoden 2017 edustajistovaaleissa”. Sen mukaan vaalimarkkinoinnissa tulee ottaa huomioon tilan ja tilaisuuden säännöt sekä hyvät käytöstavat.
Saatu selvitys
Keskusvaalilautakunta on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Lehto on julkais- sut kuvan, jossa hän on tekemässä natsitervehdystä Tampereen yliopiston ti- lassa ja kuvatekstissä on kerrottu hänen ehdokkuudestaan ylioppilaskunnan vaaleissa. Valokuvaliitteiden mukaan Lehto seisoo kuvissa yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa oikea käsi kohotettuna noin 45 asteen kulmaan.
Keskusvaalilautakunta on antanut 1.11.2017 kirjallisen varoituksen Lehdolle vaalimainonnan sääntöjen rikkomisesta ja todennut, että ellei edustajistovaa- lien markkinoinnin yhteydessä käytettyjä natsitervehdyskuvia ole poistettu
5 (6) määräpäivään mennessä, keskusvaalilautakunta päättää myöhemmässä ko- kouksessa Lehdon vaaleista poissulkemisesta. Keskusvaalilautakunta on edel- lyttänyt, ettei edustajistovaaleihin liittyvässä mainonnassa jatkossa käytetä kansallissosialistista symboliikkaa vaaleista poissulkemisen uhalla. Päätök- sestä ilmenee lisäksi, että Tampereen yliopiston hallintojohtajan mukaan natsi- tervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston tiloissa.
Keskusvaalilautakunta on 6.11.2017 päättänyt sulkea Lehdon pois vaaleista, koska hän ei ole poistanut kuvia ja hän on julkaissut niitä myös lisää.
Oikeudellinen arviointi ja hallinto-oikeuden johtopäätökset
Yliopistojen itsehallinto on turvattu Suomen perustuslaissa. Yliopiston autono- miaan sisältyy oikeus asettaa itse hallintoelimensä, jotka päättävät sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista. Tähän kuuluu myös oikeus sisäiseen norminan- toon. Keskusvaalilautakunta on Tampereen ylioppilaskunnan nimittämä toi- mielin, jolla edustajiston hyväksymän vaalijärjestyksen mukaan on oikeus an- taa vaalimainontaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Ohjeille on siten laillinen peruste ja jokainen vaaliin osallistuva ehdokas on velvollinen noudattamaan niitä.
Hallinto-oikeuden arvioitavana tässä asiassa on, onko Lehdon katsottava käyt- täytyneen hyvien käytöstapojen vastaisesti ja onko hän toiminut yliopiston ti- lasääntöjen vastaisesti.
Valokuvaliitteiden perusteella Lehto kohdistaa kameralle kädellä tervehdyk- sen, joka ei ole tulkittavissa muuksi kuin niin sanotuksi natsitervehdykseksi. Lehdon perustelut tamperelaisesta moro-tervehdyksestä tai hänen oikaisuvaati- mukseen liitetyt asiayhteydestä irrotetut kuvat eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin. Kyseinen tervehdys on yleisesti tunnettuna seikkana hyvien tapojen vastainen. Lehto on viimeistään varoituksen saatuaan tullut tietoiseksi myös siitä, ettei yliopisto hyväksy mainitun eleen käyttämistä tiloissaan. Lehto on siten rikkonut keskusvaalilautakunnan antamaa vaalimainontaa koskevaa oh- jeistusta.
Lehto on kirjallisesta varoituksesta huolimatta jatkanut vaalimainontaa, joka on todettu yliopiston asettaman ohjeistuksen vastaiseksi. Lehtoa ei ole siten rangaistu samasta teosta kahteen kertaan. Kysymyksessä ei ole myöskään ollut ehdollinen vaaleista poissulkeminen. Asiassa ei ole ilmennyt, että Lehtoa olisi kohdeltu eri tavalla muiden vastaavassa tilanteessa olevien ehdokkaiden kanssa tai että tarkoitussidonnaisuuden periaatetta olisi loukattu.
Vaalimainonnan rajoittaminen ja vaaleista poissulkeminen ovat poikkeukselli- sia toimenpiteitä, joille on oltava painavat perusteet. Lehto on käyttänyt sanan- vapauttaan hyvien tapojen vastaisesti, joten sananvapauden rajoittamiselle on ollut asianmukainen peruste. Keskusvaalilautakunta ei ole päätöksellään puut- tunut sananvapauden suojan ydinalueisiin. Saadun selvityksen perusteella kes- kusvaalilautakunta ei ole ylittänyt sille kuuluvaa itsehallintoon perustuvaa har- kintavaltaa.
Valituksenalaista päätöstä ei ole syytä muuttaa.
6 (6)
Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut Hallintolaki 6 § Suomen perustuslaki 123 § 1 mom Tampereen yliopiston pääsääntö 17 §
Muutoksenhaku
Yliopistolain 86 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen ei saa hakea muu- tosta valittamalla.
Esittelijä Hans Muroke
Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Mäkelä, Virpi Juujärvi ja Ria Savolainen.
Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu
Päätös Seppo Lehto
Jäljennös Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta

Oikeudenkäyntimaksu 250 euroa, laskutetaan myöhemmin

---------------------------------------------------
Kuvastoa Tampereen yliopiston edustajistovaalien ehdokaslistan teon yhteydestä TTY:llä 30.8.2018


https://yliopiston-edarivaalit-tampere-2018.blogspot.com/ Tervetuloa kommentoimaan oheiseen blogiinkin. Kommenttiosio on avoin ;)

---------------------------------------
Sinimusta Viheroikeisto Valkoisen miehen ja tulevaisuutemme rajalinnake perusoikeuksiemme puolustamiseksi Tampereen uudessa valkoisemmassa yliopistossa, missä punikkihuorat eivät enää mustan ja synkän kansanmurhaamme kehittävän tulevaisuuden haluillaan ja kommaripillupieruillaan häiritse ;) 
https://sinimustaviheroikeisto.blogspot.com/
------------------------------------

sunnuntai 12. elokuuta 2018

Sinimusta (AKS:n ja IKL:n perinne) viheroikeisto osallistuu Tampereen yliopiston vaaleihin 2018 punämädän vaalirikoksista huolimatta


Sinimusta (AKS:n ja IKL:n perinne) viheroikeisto osallistuu Tampereen yliopiston vaaleihin 2018 punämädän vaalirikoksista huolimatta

Oheisella videolla yllytämme = kiihotamme kansaa äänestämään ja toimimaan oikein punikkirikollisia syrjien Pro Patria Seppo Lehto ja Olli Heikkilää sekä muita Sinimusta Viheroikeiston ehdokkaita äänestäen:


2017 Tampereen punikkiyliopiston kommarihuorat syyllistyivät vakavaan demokraattisten vaalien rikkomiseen ehdokas Seppo Lehdon poistamisella ehdokaslistalta mielivaltaisin kommunistirikollisten tulkinnoin. Oppikaa nyt saatana omasta historiasta mitä tarkoittaa marxismileninismi ja sen tulkinnat työläisille ja yleensäkin eri ihmisille = orjuutta ja kusetusta.

----------------------


On valitettu Tamyn vaalirikoksesta Hämeen hallinto-oikeutteen. Vastaus on oheisen sähköpostin lupauksen mukaan tarkoitus saada elokuun 2018 loppuun mennessä. Tämä prosessi ja sen vetkuttaminen kertoo, että todelliseen demokratiaan on matkaa.

Lähde: 


Tamyvaaleista 2017


hameenlinna.hao@oikeus.fi

5.7.2018-> minä

Hei,

sain asiaa käsittelevältä osastolta tiedon, että päätös pyritään antamaan elokuun 2018 loppuun mennessä. Terveisin 

Kaisa Laukka 
lainkäyttösihteeri 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus / kirjaamo 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 HÄMEENLINNA 
Puh. 029 564 2210 
Faksi 029 564 2269 
hameenlinna.hao@oikeus.fi


----

Sinimusta Viheroikeiston ehdokas Seppo Lehto Tampereen yliopiston edustajistovaaliehdokas 8.8.18  TTKK:n ruokalasta kuvia vaalikampanjan avaukseksena morottelee Herran siunausta opintojaan aloittaville
--------

Sinimusta (AKS:n ja IKL:n perinne) viheroikeisto osallistuu Tampereen yliopiston vaaleihin 2018


Yliopistovaaleissa Tampereella Tampereen yliopiston edustajistovaaleissa 2018 ehdokkaina oheisilla ehdokasnumeroilla (numerot kun ne saadaan): Olli Heikkilä Seppo Lehto Edustamme ympäristöarvot huomioivaa klassista oikeistoliberaalia ajattelutapaa. Tuomme vaihtoehdon valtavirtaiselle vihreälle ajattelulle, jossa ympäristöarvot uhrataan kulttuurimarxismin alttarille. Ryhmästämme löytyy vankkaa kokemusta mm. luonnontieteistä, yhdistystoiminnasta ja yhteiskunnallisesta aktivismista.
Ohessa alla kuva TTTK:n ruokalan pöydällä olevasta monikulttuurista paskaa vastustavasta julisteesta:


Seppo Lehto on samoin teemoin suojeluskunta-arvoin myös ehdolla eduskuntaan.
 Tutustu eduskuntavaalisivustoihinsa:

-------------

https://sinimustaviheroikeisto.blogspot.com/

Jatkamme Herran siunausta jakaen morotellen Tampereen yliopiston punamädättäjien kommunistista saastaa vastaan. Ko tulkintojen mukaan Suomi oli sotasyyllinen Ryssän hyökkäyssodissa ja Suomi velvoitettiin maksamaan ryöstäjälleen, murhaajalleen rosvosaalismaksuja aluemenetysten ja aluemiehitysten lisäksi olympiavuoteen 1952 saakka. Sellaista saastaa palvoon Tampereen Tamy:n nykyedustajisto ja Tampereen yliopisto stalinistinen saasta keskuudessamme. Hävetkää saatana tai hirttäkää itsenne! Spasiba.--------

maanantai 19. maaliskuuta 2018

Tamperelainen moro Herran siunaus Tampereen yliopistolta Tamyn ymv kommarivalheet nurin

Tamperelainen moro Herran siunaus Tampereen yliopistolta Tamyn ymv kommarivalheet nurin käyttäjältä Stalinistit rehtori Liisa Laakso, hallintojohtaja Petri Lintunen sekä tilapalvelupäällikkö Taina Vimpari hävetkää näkemyksiänne ja julkista toimintaanne kommunismin valheiden levittäjinä. 

Seppo Lehto siunaa Suomen kansaa ;) tehkää tekin niin Moro-terveisin: Katsokaa opetusvideo ja kommentoikaa jakaen somessa, kiitos.

Opetusvideo kommarivalheita jakaville selkärangattomille stalinismin valheita levittäville. Ohessa kuva kun pääminiseri juha sipilä morottaa, tiedä sitten sisälsikö "natsahtelua" vai ei tai "Herran siunausta".
---------------------------------------
https://sinimustaviheroikeisto.blogspot.fi
---------------------------------------------------------------

tiistai 13. maaliskuuta 2018

Talvisodan muistopäivän 13.3.2018 kunniaksi julkaistaan Tamyn natsahtelevien kommaritahojen ryssäläisen vaalirikosasian väliaikatiedote Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vastinepyyntönä

Talvisodan muistopäivän 13.3.2018 kunniaksi julkaistaan Tamyn natsahtelevien kommaritahojen ryssäläisen vaalirikosasian väliaikatiedote Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vastinepyyntönä: Stalinistisesti stalinismin perintöä vaalivin toimin Tamy toimii loppuun asti.

Oheinen pdf oli hallinto-oikeudessa tehty siinä muodossa, ettei antanut copypastetoiminnolla ottaa koko lausumaa vaan jätti aukkoja toimintoon (yritin siltä osin uusiksi kirjata mitä pdftallenne ei antunut kopioida = Tässä samalla asiassa terveiset Hämeenhallinto-oikeuteen että jatkossa voisitte tehdä pdf:n siinä muodossa että saa kokonaan kopioitua julkisen käsittelyn laakista. Joten tässä vain näytteeksi tamyn ryssäläisyydesta ja osoitus kuinka "vapaat vaalit" on pyritty ja estetty Tamyn viimeisissä  stalinistisisissa edustajistovaaleissa 2017
-----------------
Lausunnonantaja

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Yliopistonkatu 60 A 2. krs.
33100 Tampere
Puh. 044 3610210
tamy@tamy.fi

Asia: Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan päätöksestä 6.11.2017 tehty

valitus.
Viite 66171/17
Vireille 5.12.2017

LAUSUMA

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta katsoo Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle osoitetussa lausunnossaan, että kantajan valitus ei anna aihetta uusia ylioppilaskunnan edustajistovaaleja.
Vaalit on toimeenpantu ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti eikä keskusvaalilautakunnan
päätöstä rasita virhe.
--------


PERUSTELUT

Valittaja valittaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (jäljempänä "Tamy") keskusvaalilautakunnan päätöksestä 6.11.2017, jolla valittaja on poissuljettu Tamyn edustajistovaaleista. Keskusvaalilautakunnan päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle samana päivänä.

Valittaja teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen keskusvaalilautakunnalle 13.11.2017. Valittaja vaati keskusvaalilautakunnan päätöstä poissulkemisestaan edustajistovaaleista mitätöitäväksi sekä käytyjen vaalien tulosta mitätöitäväksi ja uusia vaaleja järjestettäväksi.
Keskusvaalilautakunta hylkäisi oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 20.11.2017.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolain 46§:n mukainen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnalla on lailla säädetyt tehtävät ja sen ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi vaaleilla valittava edustajisto. Ylioppilaskunnan vaaleihin ei sovelleta vaalilakia (ks. 714/1998 1 §), vaan ylioppilaskunnan vaaleista määrätään ylioppilaskunnan vaalijärjestyksellä.

Keskusvaalilautakunta on menetellyt valittajan kohdalla noudattaen vaalijärjestystä.
Vaalijärjestyksen 9§ mukaan "Keskusvaalilautakunnan tulee vähintään neljäkymmentä (40)
päivää ennen vaaleja ilmoittaa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, mikäli
mahdollista, ylioppilaskunnan julkaisemassa lehdessä sekä verkkosivuilla paikka, missä
keskusvaalilautakunnalle jätettävät asiakirjat vastaanotetaan. Keskusvaalilautakunta julkaisee
samalla vahvistamansa ohjeet ja rajoitukset edellämainitulla tavalla."

---------------------
Keskusvaalilautakunta on julkaissut vaalikuulutuksen ja vaalimainonnan ohjeet ja rajoitukset 1.6.2017 ilmoitustaulullaan, verkkosivuillaan ja sähköpostilistoillaan. Lisäksi mainonnan säännöistä muistutettiin jokaista ehdokasta 4.10.2017, kun ehdokasyhdistelmän vahvistaminen tiedotettiin ehdokkaille.
Keskusvaalilautakunta laati ja vahvisti seuraavat ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle:

(Osa mitä pdf ei antanut erikseen kopioida vink Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamolle)
------
Annetuissa ohjeissa ja rajoituksissa ei otettu kantaa siihen, missä tiloissa ja tilaisuuksissa vaalimarkkinointia sai tehdä. Lähtökohtaisesti vaalimarkkinointia sai edellä olevan ohjeistuksen mukaisesti tehdä missä vain, mikäli otti huomioon tilan ja tilaisuuden säännöt. Lisäksi vaalimarkkinoinnissa edellytettiin hyviä käytöstapoja.
Keskusvaalilautakunnan tietoon saatettiin 23.10.2017 valittajan vaalimainonnan sääntöjen rikkominen. Valittaja oli julkaissut itsestään kuvia Tampereen yliopiston tiloissa tekemässä natsitervehdystä. Kuvien yhteydessä tiedotettiin valittajan ehdolla olemisesta edustajistovaaleissa.
Tamy otti tapauksesta välittömästi yhteyttä Tampereen yliopistoon. Kysymystä käsiteltiin rehtori Liisa Laakson, hallintojohtaja Petri Lintusen sekä tilapalvelupäällikkö Taina Vimparin kanssa, jotka kielsivät kyseessä olevan toiminnan yliopiston tiloissa.
Tampereen yliopiston virastomestareita ohjeistettiin puuttumaan toimintaan sitä havaitessaan.
Keskusvaalilautakunta pyysi valittajalta selvitystä 24.10.2017 ja sai vastauksen 1.11.2017
ennen päätöstään mahdollisista rangaistusmuodoista. Sovellettavista rangaistusmuodoista
säädetään vaalijärjestyksen 38§:
Keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset äänestäjille, ehdokkaille, vaaliliitoille ja
vaalirenkaille sääntöjen sekä keskusvaalilautakunnan antamien määräysten rikkomisesta
asianosaisia kuultuaan. Käytettävien rangaistuskeinojen suuntaviivat on määritettävä samalla
kun keskusvaalilautakunta vahvistaa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle.
Keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan
määräysten törkeän rikkomisen johdosta.
Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat seuraavat:
1. kirjallinen varoitus
2. ehdokkaan, vaaliliiton tai renkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset
3. vaaleista poissulkeminen
Keskusvaalilautakunta päätti asianosaista kuultuaan antaa kirjallisen varoituksen valittajalle
keskusvaalilautakunnan vahvistamien vaalimainonnan sääntöjen rikkomisesta (vaalijärjestys
38§). Lisäksi valittaja määrättiin poistamaan Tampereen yliopiston tiloissa tai muualla otetut
edustajistovaalien markkinoinnin yhteydessä käytetyt natsitervehdyskuvat 5.11.2017 klo
23:59 mennessä markkinointiin käytetyistä kanavista. Valittajalle annettiin tiedoksi, että mikäli
hän ei noudata määräystä, keskusvaalilautakunta päättää hänen vaaleista poissulkemisestaan
kokouksessaan 6.11.2017. Lisäksi keskusvaalilautakunta edellytti, että edustajistovaaleihin
liittyvässä mainonnassa ei jatkossa käytetä kansallissosialistista symboliikkaa vaaleista
poissulkemisen uhalla. 
(Lisäys 13.3.2018 Seppo Lehto kysyy tamyko nyt määrittelee stalinistisesti valtiolliset hakaristimmekin mm presidentin lipussa natsismiksi?)
Keskusvaalilautakunta piti epäuskottavana selitystä, jonka mukaan valittajan vaalimainonnassa käyttämä tervehdys ei olisi natsitervehdys vaan tamperelainen moro- tervehdys. Valittaja oli julkaissut ensimmäisen keskusvaalilautakunnan tietoon saatetun kuvan Rajat kiinni Tampere blogissa, jossa samassa blogitekstissä oli useita kuvia Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen edustajista (Kysymys: Mikä logiikka väitteessä? Samoin sananavapausmielenosoituskuvia ja tv-uutisia julkaistiin teemasta useissa blogeissa, somessa, sekä paperijulkaisuina. Olivatko nyt kaikki julkaisijat "natseja" kirjatessaan tapahtumia?)

(pdf:ssä jälleen osio mitä ei voinut kopioida vaan piti kirjoittaa erikseen)

Kuvatekstit kuten "Seppo Lehto ja Terhi Kiemunki osallistuivat Pohjoismaisen Vastarinnan Sananvapausmielenosoitukseen tyytyväisinä: Kansakunnan herääminen on alkanut" antavat ymmärtää että Lehto kannattaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aatepohjaa. (Huomio: Tilaisuuden julkiset kommentit faktisesta tapahtumasta Seppo Lehdon julkaisemina huomiointeina haluttaa Tamysn ymv toimin aina stalinistisesti vaikka sanoisi "hyvää päivää" miten halutaan)
Pohjoismainen vastarintaliike kertoo omilla sivuillaan, että se tunnustaa kansallissosialistisen maailmankatsomuksen (vastarinta.com/vastarintaliike). Myös Lehdon vaaliliiton nimi ja hänen vaaliliittonsa virallisilla blogisivuilla viitattu AKS:n ja IKL:n perinne luovat tulkintakontekstin, jossa tervehdystä on perusteltua pitää natsitervehdyksenä.

(Väittääkö Tamy nyt että Suomen lipun sini ja vihreän liikkeen vihreä on natsismia?)


... vastaavaa stalinistista tulkintaa Herran siunaus eleestä ja morottelusta riittää

---
Voin postata pdf:n sähköpostilla niille jotka osaavat ja haluavat paremmin kopioida Hämeenlinnan hao:n heikkoa huonosti muotoiltua pdf:ää julkaista. Tilaukset vapaussoturi@gmail.com
------------------------------------------
http://sinimustaviheroikeisto.blogspot.fi
---